Helppo tulla

VÄISKILLE ON HELPPO TULLA

Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan partion tapahtumien ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksen avulla myös osallistujan on helpompi arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava. Tunnuksen osa-alueissa huomioidaan erilaisia tarpeita.

Leirin esteettömyyteen kiinnitetään huomiota jo leirin suunnitteluvaiheessa ja yritämme huomioida asian mahdollisimman monella leirin osa-alueella. Jos sinulla tai lapsellasi on jokin sairaus tai erityistarve ja mietit onnistuuko leirille osallistuminen, voit olla jo ennen ilmoittautumista yhteydessä leirin esteettömyysyhdyshenkilöön (tuuli.piiroinen@partio.fi) niin mietitään yhdessä miten leirille osallistuminen parhaiten onnistuisi tai mitä järjestelyitä osallistuminen vaatisi. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilökohtainen avustaja leirillä

Osallistujan henkilökohtaisen avustajan on mahdollista tulla Väiskille avustettavansa kanssa. Avustajien ilmoittautumisessa sovelletaan samoja ehtoja ja käytäntöjä kuin muidenkin leirille osallistuvien suhteen. Avustajan osallistumismaksu on 50% normaalista hinnasta.

Avustajaa tarvitsevan on mahdollisuus peruuttaa osallistumisensa 31.5. asti, jos kunta ei esimerkiksi myönnä avustajaa ja leirille ilmoittautunut ei voi tästä syystä osallistua.

Jos haluat ilmoittaa henkilökohtaisen avustajan mukaan Väiskille, olethan yhteydessä leirin esteettömyysyhdyshenkilöön (tuuli.piiroinen@partio.fi).

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.

Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaa.

Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, jolle voi kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.

Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.

Maksuvapautus- tai stipendimahdollisuuksista on viestitty avoimesti, kansainvälisten vieraiden avustukset myöntää osallistujan omat järjestöt.

Avustaja maksaa 50% leirimaksusta ja avustajan tulee olla työsuhteessa leiriläiseen.

Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.

Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla vain rajallisella alueella. Alueesta on tarvittaessa saatavissa kartta. Liikkumiseen saa tarvittaessa apua.

Hämärässä liikkumiseen saa tarvittaessa apua, leirialueella ei ole valaistusta yöaikaan.

Sähköpyörätuolin, -mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä, kun lataustarpeesta ilmoittaa etukäteen.

Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto, samoin ohjelmalle, joka pidetään vaikeakulkuisessa maastossa.

Hygienia

Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa ja peseytymismahdollisuus.

Tapahtuman aikana on mahdollisuus esteettömän vessa- ja peseytymistilan käyttöön.

Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.

Lepo ja yöpyminen

Leirilippukunnissa noudatetaan päiväohjelman mukaista hiljaisuutta. Sudenpentuleirin aikana johtajaohjelma on hiljaista klo 24.00 jälkeen ja muun leirin aikana 02.00 jälkeen. Kaikilla (myös yövuoroa tehneillä) on mahdollisuus riittävään uneen.

Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä syrjemmälle esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat.

Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen.

Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä, kun tarpeesta ilmoittaa etukäteen.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.

Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Osallistujalla on mahdollisuus olla ennen tapahtumaa yhteydessä leirilääkintään.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit.

Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti nettisivuilla.

Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Otsalamput ovat käytössä yöaikaan.

Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.

Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hajuaisti

Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.

Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovat hajusteettomia.

Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.

Leirin pääkielet ovat suomi ja englanti, mutta tapahtumaan voi osallistua useammallakin kielellä.

Osassa opasteissa, viitoissa ja ohjeissa on kuvia ja merkkejä erityisesti heikosti lukevien tai suomea osaamattomien tueksi.

Leiriohjelmaan voi osallistua voi myös viittoma- tai muun kielen tulkin kanssa.

Lapsiperhe

Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia. Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

Katsomus

Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa. Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.

Ohjelma

Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.

Avustajan on mahdollisuus voida tutustua ohjelmaan tai saada lisätietoja ohjelmasta etukäteen, jotta hän voi arvioida sopiiko se erityistarpeiselle henkilölle.

Vaikeakulkuisessa maastossa pidettävästä ohjelmasta kerrotaan tapahtuman kuvauksessa.

Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.

Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.

Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan.

Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan myös, jos johonkin ei pääse. Tämä tarkoittaa sitä, että kerrotaan avoimesti että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa tms.

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Digitaalinen saavutettavuus

Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä.

Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.

Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.

Nettisivua tai sovellusta on mahdollista lukea myös ruudunlukuohjelmilla, näytönsuurentajilla, koneluentana ja muilla avustavilla teknologioilla.

Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä.

Nettisivujen tärkein sisältö käännetään myös englanniksi.

Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä.

Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua.

Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.

Koodauksessa noudatetaan teknistä WCAG-standardia, joka määrittää mm. kontrasteja, fonttikokoja, rivivälejä, väritystä, otsikoiden merkitsemistä otsikoiksi, navigointia, ym.

Väiskille on helppo tulla .pdf