Avoimet päällikköpestit

Tällä sivulla on listattu kaikki Väiskin avoimet päällikköpestit.

Yleistä kaikista pesteistä:

 • Lähtökohtaisesti jokaiseen pestiin haetaan yhtä, ellei toisin ole mainittu. Jokaiseen pestiin voi kuitenkin hakea myös parina.
 • Pestikuvaukset eivät ole lukkoon lyötyjä – jos tehtävässä mietityttää jokin, ota yhteyttä ja kysy rohkeasti! Jokaista pestiä voidaan jossain määrin muotoilla pestattavan mukaan.
 • Kaikkiin pesteihin voit hakea täällä.

Kaikki avoimet pestit

Viestintäpäälliköt (2 hlö)

 • Viestintäpäälliköt vastaavat Väiskin viestinnästä ja markkinoinnista sekä leirin ilmeestä. Viestintä on näkyvin osa leiriä ennen itse leiriä.
 • Pääasialliset vastuualueet
  • osallistujaviestintä ja tekijäviestintä (sisältää mm. some, leirikirjeet ja -meilit, leiriläisen kirjat, kirjeet ja vastaavat, leirilehti Aino, viestiminen eri medioille, mahdolliset tiedotteet yms.)
  • Lisäksi valokuvaus ja mahdolliset videoinnit
  • Suunnitella ja tilata markkinointiin käytettävät materiaalit
 • Lisätietoja: risto.ilomaki@partio.fi ja milka.hanninen@partio.fi

KV-päällikkö

 • KV-päällikkö vastaa kansainvälisten osallistujien hankkimisesta ja heidän sujuvasta leirikokemuksesta.
 • Pääasialliset vastuualueet
  • KV-markkinointi ja ulkkareiden hankkiminen (yhteistyössä viestinnän kanssa)
  • Ulkkareiden ohjeistaminen ennen leiriä
  • Sujuvan leirin varmistaminen (yt. alaleirit, leirilippukunnat)
 • Toimii alkuprojektista paljon viestinnän kanssa, leiriä kohti enenevässä määrin alaleiriorganisaation kanssa.
 • Lisätietoja: risto.ilomaki@partio.fi ja milka.hanninen@partio.fi

Alaleiripäälliköt (2 hlö)

 • Alaleiripäälliköt vastaavat siitä, että lippukuntien osallistuminen leirille on sujuvaa.
 • Pääasialliset vastuualueet
  • Lippukuntien äänen tuominen leirin suunnitteluun
  • Leirilippukuntien ohjeistaminen ennen leiriä
  • Käytännön asiat leirillä ja lippukuntien tukeminen leiriarjessa
 • Alaleiripäälliköt pestaavat tarvittavan tiimin sujuvan koordinaation varmistamiseksi. He vastaavat yhteistyöstä leirilippukuntien kanssa ja välillä ennen leiriä ja sen aikana. Alaleiripäälliköt vastaavat myös perheleirin integroinnista leiriarkeen ja sen koordinoinnista.
 • Paljon yhteistyötä myös viestinnän ja KV:n kanssa.
 • Lisätietoja: risto.ilomaki@partio.fi ja milka.hanninen@partio.fi

Kahvilapäällikkö

 • Suunnittelee ja toteuttaa leirin kahvilamyynnin.
 • Päävastuut
  • Myytävien tuotteiden suunnittelu
  • Talouden hallinta
  • Kahvilan layoutin suunnittelu
  • Kahvilan perustarvikkeiden hankinnat
  • Myynnin pyörittäminen leirillä (työvuorojen pyörittäminen itsenäisesti)
  • Kahvilan ohjelma yhteistyössä ohjelmaorganisaation kanssa
 • Yhteistyötä paljon johtajakahvilapäällikön, hankinnan ja ohjelman kanssa.
 • Lisätietoja: risto.ilomaki@partio.fi ja milka.hanninen@partio.fi

Johtajakahvilapäällikkö

 • Suunnittelee ja toteuttaa leirin johtajakahvilatoiminnan ja -myynnin.
 • Päävastuut
  • Myytävien tuotteiden suunnittelu
  • Talouden hallinta
  • Kahvilan layoutin suunnittelu
  • Kahvilan perustarvikkeiden hankinnat
  • Myynnin pyörittäminen leirillä (työvuorojen pyörittäminen itsenäisesti)
  • Johtajakahvilaohjelman suunnittelu ja toteutus (bileet jne, yhteistyössä ohjelman kanssa)
  • Kahvilan ohjelma yhteistyössä ohjelmaorganisaation kanssa
 • Yhteistyötä paljon kahvilapäällikön, hankinnan ja ohjelman kanssa.
 • Lisätietoja: risto.ilomaki@partio.fi ja milka.hanninen@partio.fi

Toimistopäällikkö 2 hlö

 • Leiritoimisto toimii kiinteässä yhteistyössä leiritoimikunnan, leiriläisten ja savujen kanssa. Vilskettä ja vipinää riittää, ja tätä palettia pyörittämään haetaan kahta päällikköä.
 • Toimistopäälliköt vastaavat leiritoimiston pyörittämisestä leirin aikana ja toimiston toimintojen suunnittelemisesta yhdessä muiden osa-alueiden kanssa ennen leiriä. Päälliköillä on suuri valta ja vastuu toimiston toteutuksesta: pääset tekemään siitä juuri sellaisen kuin haluat!
 • Toimistopäällikkönä
  • Toteutat pestiä joko parijohtajuutena tai omaa leiviskääsi, mikäli toimistopotti jaetaan kahtia
  • Suunnittelet toimiston yleisjärjestelyt ja rajapinnat muiden osa-alueiden kanssa
  • Pestaat toimiston henkilökunnan ja koulutat heidät
  • Toimit toimiston isäntänä tahi emäntänä leirin ajan
 • Lisätietoja: mikko.laakkonen@partio.fi

Pestipäällikkö 2 hlö

 • Väiskillä kokeillaan aivan uutta pestijärjestelmää, jolla keksitään kasvattavaa, mielekästä ja leiriä hyödyttävää tekemistä tarpojille ja heitä vanhemmille huolehtien riittävästä vapaa-ajasta ja kuormituksen tasaisesta jakautumisesta. Tavoite on, ettei kukaan jäisi päiväksi ilman tekemistä, vaikka ehkä niin haluaisikin!
 • Pestipäälliköt suunnittelevat pestijärjestelmän yhdessä HR- ja turvallisuusjohtajan eli Mikon kanssa. Pesti on varsinainen visiointimahdollisuus – parhaimmillaan tuote parantaa tarpoja- ja samoajaikäisten leirikokemusta vielä kaukana tulevaisuudessakin.
 • Pestipäällikkönä
  • Osallistut ennen leiriä järjestelmän suunnitteluun ja testaamiseen HR-johtajan johdolla
  • Pestaat suunnittelun edetessä tarvittavan henkilökunnan pestijärjestelmän jalkauttamiseksi alaleireihin
  • Pääset hyödyntämään nuoren visionäärisi taitoja
 • Lisätietoja: mikko.laakkonen@partio.fi

Turvapäällikkö

 • Leiri ilman turvaa on kuin… No, eihän se olisi mahdollista. Väiskin turvan erityispiirre on turvallisuus pilke silmäkulmassa niin, että leirikokemusta rajoitetaan mahdollisimman vähän. Turvallisuus ja asiakaskokemus edellä mennään.
 • Turvan päällikköpesti on johtamistehtävä, joka haastaa turvaorientoituneen tekijänsä miettimään asiaa myös leiriläisen näkökulmasta. Kulunvalvonnan ym. oikea mitoittaminen on erityisen tärkeää.
 • Turvan päällikkönä
  • Suunnittelet leirin turvallisuuden yleisjärjestelyt
  • Johdat turvaorganisaatiota leirin aikana
  • Vastaat, että leiri on turvallinen yötä päivää
  • Pestaat tarvittavan henkilöstön tehtäviä täyttämään
 • Lisätietoja: mikko.laakkonen@partio.fi

Lääkintä

 • Jos ei ole koskaan sattunut mitään, ei todennäköisesti ole ikinä tehnyt mitään. Väiskeillä tehdään reippaasti ja välillä tulee haavereita. Pienemmät toimenpiteet pyritään hoitamaan leirissä, ja leiriläisten haastaviinkin lääkitystarpeisiin on pystyttävä vastaamaan. Vakavammissa tapauksissa leiri tukeutuu lähialueen terveyskeskukseen
 • Lääkinnän päällikkö on mieluiten alan nykyinen tai tuleva ammattihenkilö. Päälliköltä on aiheellista löytyä jo pestausvaiheessa näkemys Väiskin kokoisen leirin lääkinnän järjestämisestä.
 • Lääkinnän päällikkönä
  • Suunnittelet leirisairaalan/-terveysteltan toiminnot
  • Rajaat mitä hoidetaan leirissä ja missä käännytään terveysaseman puoleen
  • Johdat leirin aikana leirisairaalan toimintoja
  • Tuet savuja haastavampien lääkityksien hoitamisessa
  • Pestaat lääkintään asiantuntevan ja aikaansaavan joukon
  • Perustat sopivasti mitoitetun leirisairaalan yhdessä henkilökuntasi kanssa
 • Lisätietoja: mikko.laakkonen@partio.fi

Vesipäällikkö

 • Vesipäällikkö vastaa talousveden järjestämisestä leirille sekä harmaavesien käsittelystä.
 • Vastuualueet
  • Vesijohtoverkoston suunnittelu sekä rakennuksesta, ylläpidosta ja purkamisesta vastaaminen. Lämpimän veden toimituksesta vastaaminen sitä tarvitseviin kohteisiin.
  • Juoma- ja talousveden jakelusta vastaaminen myös leirialueen ulkopuolisiin aktiviteetteihin
  • Vesipäällikkö vastaa harmaavesien asianmukaisesta käsittelystä ja siihen tarvittavan infran suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta sekä purusta.
  • Vesipäällikkö pestaa itselleen vesitiimin ja osallistuu osa-alueensa hankintojen suunnitteluun
  • Harmaavesien käsittelyn osalta vesipäällikkö vastaa viranomaismääräysten noudattamisesta
 • Vesipäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä Uudenmaan piirileiri Valkaman vesipäällikön kanssa
 • Lisätietoja: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi

Sähkö- ja ICT-päällikkö

 • Sähköpäällikkö vastaa leirin sähköverkon toteutuksesta sekä ICT-ratkaisuista
 • Vastuualueet
  • Leirin sähköverkon suunnittelu sekä verkon rakennuksesta, ylläpidosta ja purusta vastaaminen
  • Leirin sähköturvallisuudesta vastaaminen
  • ICT-toteutusten (internet) suunnittelu ja rakennuksesta, ylläpidosta sekä purkamisesta vastaaminen
  • Sähköpäällikkö pestaa itselleen sähkötiimin ja osallistuu oman osa-alueensa hankintojen suunnitteluun
 • Sähköpäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä Uudenmaan piirileiri Valkaman sähköpäällikön kanssa
 • Lisätietoja: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi

Hygienia-/jätehuoltopäällikkö

 • Hygieniapäällikkö vastaa leirin jätehuollosta sekä wc- ja peseytymisratkaisuista.
 • Vastuualueet
  • Jätehuollosta ja kierrätyksestä vastaaminen
  • Leirin wc-huollon suunnittelu ja johtaminen
  • Suihkujen, saunojen ja käsienpesupisteiden suunnittelu ja toteutus
  • Tiskausjärjestelyiden suunnittelu ja toteutus
  • Hygieniapäällikkö pestaa itselleen tarvittavan hygieniatiimin. Yhteistyötä tehdään erityisesti vesitiimin kanssa harmaaveden käsittelyyn liittyen.
 • Hygieniapäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan piirileiri Valkaman hygienia- ja jätehuoltopäälliköiden kanssa.
 • Lisätietoja: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi

Hankinta-/logistiikkapäälliköt (2 hlö)

 • Logistiikka- ja hankintapäälliköt vastaavat leirin materiaalien hankinnasta, varastoinnista ja tavaralogistiikasta kokonaisuutena.
 • Vastuualueet
  • Keskitetysti hankittavien materiaalien hankinta
  • Leirin varaston suunnittelu ja johtaminen
  • Tavarakuljetuksista vastaaminen: kuljetusten suunnittelu ja kuljettajien johtaminen
  • Logistiikka- ja hankintapäälliköt pestaavat itselleen tarvittavan tiimin tukemaan hankintoja ja pyörittämään varaston toimintaa ja tavarakuljetuksia.
 • Pestissä toimitaan yhteistyössä Uudenmaan piirileiri Valkaman logistiikkapäälliköiden kanssa ja tehdään tiivistä yhteistyötä myös hankintoihin liittyen.
 • Lisätietoja: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi

Rapu-päällikkö

 • Rakennus- ja purkupäällikkö vastaa rakennus- ja purkuleirien johtamisesta sekä isompien rakennelmien suunnittelusta.
 • Vastuualueet
  • Väli-rakennusleirin (Valkaman ja Väiskin välinen aika) johtaminen Väiskin osalta: aikataulutus ja henkilöresurssien käyttö, työnjohto
  • Purkuleirin johtaminen Väiskin jälkeen: aikataulutus ja henkilöresurssien käyttö, työnjohto
  • Tekee tiivistä yhteistyötä Uudenmaan piirileiri Valkaman kanssa esiraksaan (ennen Uudenmaan leiriä) ja väli-rakennusleiriin liittyen
  • Vastaa rakennesuunnittelusta Väiskin isoimpien rakennelmien osalta
  • Tarjoaa konsultointia ja tukea osa-alueiden rakennelmien suunnitteluun
  • RaPu-päällikkö pestaa itselleen tarvittavan tiimin
 • Lisätietoja: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi

Muonituspäälliköt (2 hlö)

 • Muonituspäälliköt vastaavat leirin ruokahuollosta.
 • Vastuualueet
  • Leirin ruuan valmistus ja tarjoilu
  • Ruokatarvikkeiden hankinta ja keittiöiden suunnittelu
  • Elintarvikehygieniasta vastaaminen
 • Muonituspäälliköt tekevät yhteistyötä Uudenmaan piirileiri Valkaman muonituspäälliköiden kanssa.
 • Pesti alkaa jo loppukeväästä 2019.
 • Lisätietoja: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi

Yhteisohjelmapäällikkö

 • Väiskillä järjestetään monen kokoisia yhteisohjelmia; oman leirilippukunnan tunnelmallisista hetkistä koko leirin yhteisiin spektaakkeleihin. Yhteisohjelmapäällikkö ohjaa ja tukee molempien toteutumista.
 • Ensisijaiset vastuut
  • Oman tekijätiimin rekryäminen ja johtaminen
  • Koko leirin lavatapahtumat
  • Ohjelma
  • Tekniikka
  • Alue- ja lippukuntailtojen tukeminen
  • Yhteistyö muun ohjelman ja muun leiriorganisaation kanssa (turva, sähkö, netti, yms)
 • Lisätietoja: iida.rantanen@partio.fi ja kasperi.tulkki@partio.fi

Vierailupäiväpäällikkö

 • Väiskillä järjestetään vierailupäivä. Vierailupäivässä yhdistyy kaikki leirin osa-alueet, ja vierailupäiväpäällikkö on henkilö, joka pitää kaikki langat käsissään ja organisoi onnistuneen päivän.
 • Ensisijaiset vastuut
  • Vierailupäivän kulun suunnittelu
  • Toteutus yhteistyössä muiden osa-alueiden kanssa (logistiikka, muonitus, henkilölogistiikka, yhteisohjelmat, ohjelmablokit, alaleirit, viestintä etc.)
 • Lisätietoja: iida.rantanen@partio.fi ja kasperi.tulkki@partio.fi

”Blokkipäällikkö” (3 hlö)

 • Väiskin ohjelma on jaettu kolmeen kokonaisuuteen eli ”blokkiin”. Yhteen blokkiin sisältyy yhden kokonaisen leiripäivän ohjelma. Jokaiselle blokille haetaan omaa päällikköä. Blokkien sisältöjako on alustava, ja sitä tullaan hiomaan yhdessä pestattavien päälliköiden kanssa.
  • Ohjelmablokki 1 (SeTa): Yhteiskunta, Luovuus, Luonto, Luonnontieteet
  • Ohjelmablokki 2 (SuSeTa): Leiri, Selviytyminen
  • Ohjelmablokki 3 (SuSeTa): Urheilu, Uinti, EA
 • Ensisijaiset vastuut:
  • Oman tekijätiimin rekryäminen ja johtaminen
  • Oman blokin ohjelman suunnittelu ja toteutus ikäkausien tarpeet huomioiden
  • Yhteistyö blokkien välillä ja muiden päälliköiden kanssa
 • Lisätietoja: iida.rantanen@partio.fi ja kasperi.tulkki@partio.fi

Reissupäällikkö (2 hlö)

 • Väiskin lopussa järjestetään samoajille ja tarpojille Reissu. Reissu on kahden yön kokonaisuus poissa leirialueelta, jossa yhdistyy kaupunkialueen tarjoamat mahdollisuudet (Esim. Hangon keskusta, Tvärminnen eläintieteellinen asema) sekä perinteinen eräily.
 • Tehtävään haetaan kahta päällikköä. Näiden kahden päällikön vastuulla on niin reissua suorittavien kuin järjestävienkin koko elämä kahden vuorokauden ajan. Alustava työnjako: 1. Päälliköllä rastien suunnittelu ja rastihenkilökunta 2. päälliköllä muut, ei rastiohjelmaan liittyvät, asiat. Lopullisesta jaosta sovitaan tarkemmin yhdessä valittujen päälliköiden kanssa.
 • Hakiessasi reissupäälliköksi, kirjoitathan lisätietokenttään, mikä sinua erityisesti kiinnostaa ja miten toivoisit tehtävät jaettavan.
 • Ensisijaiset vastuut yhteensä molemmille:
  • Oman tekijätiimin rekryäminen ja johtaminen
  • Rastien suunnittelu
  • Kaupunkiosuuden suunnittelu ja vierailut
  • Reitin suunnittelu
  • Ruokailujen suunnittelu
  • Yhteistyö logistiikan ja hankinnan kanssa
 • Lisätietoja: iida.rantanen@partio.fi ja kasperi.tulkki@partio.fi

Johtajaohjelmapäällikkö

 • Leirin tekijöiden, samoajien, vaeltajien ja aikuisten, pestien ulkopuolisen ajan koulutus- ja vapaa-ajanohjelma.
 • Yhteistyö johtajakahvilapäällikön kanssa. Johtajakahvilapäällikkö järjestää leirille kahvilan ja myynnin, mutta johtajaohjelma tuottaa ohjelmasisältöä. (Kts. Johtajakahvilapäällikön pestikuvaus)
 • Ensisijaiset vastuut:
  • Ohjelman suunnittelu ja toteutus
  • Johtajakahvilan ohjelma
  • Tekijöiden viihtyvyyden ja vireyden takaaminen leirillä
 • Lisätietoja: iida.rantanen@partio.fi ja kasperi.tulkki@partio.fi

Kaikkiin pesteihin voit hakea täällä.