Avoimet päällikköpestit

Tällä sivulla on listattu kaikki Väiskin avoimet päällikköpestit.

Yleistä kaikista pesteistä:

 • Lähtökohtaisesti jokaiseen pestiin haetaan yhtä, ellei toisin ole mainittu. Jokaiseen pestiin voi kuitenkin hakea myös parina.
 • Pestikuvaukset eivät ole lukkoon lyötyjä – jos tehtävässä mietityttää jokin, ota yhteyttä ja kysy rohkeasti! Jokaista pestiä voidaan jossain määrin muotoilla pestattavan mukaan.
 • Kaikkiin pesteihin voit hakea täällä.

Kaikki avoimet pestit

Viestintäpäälliköt (2 hlö)

 • Viestintäpäälliköt vastaavat Väiskin viestinnästä ja markkinoinnista sekä leirin ilmeestä. Viestintä on näkyvin osa leiriä ennen itse leiriä.
 • Pääasialliset vastuualueet
  • osallistujaviestintä ja tekijäviestintä (sisältää mm. some, leirikirjeet ja -meilit, leiriläisen kirjat, kirjeet ja vastaavat, leirilehti Aino, viestiminen eri medioille, mahdolliset tiedotteet yms.)
  • Lisäksi valokuvaus ja mahdolliset videoinnit
  • Suunnitella ja tilata markkinointiin käytettävät materiaalit
 • Lisätietoja: risto.ilomaki@partio.fi ja milka.hanninen@partio.fi

Johtajakahvilapäällikkö

 • Suunnittelee ja toteuttaa leirin johtajakahvilatoiminnan ja -myynnin.
 • Päävastuut
  • Myytävien tuotteiden suunnittelu
  • Talouden hallinta
  • Kahvilan layoutin suunnittelu
  • Kahvilan perustarvikkeiden hankinnat
  • Myynnin pyörittäminen leirillä (työvuorojen pyörittäminen itsenäisesti)
  • Johtajakahvilaohjelman suunnittelu ja toteutus (bileet jne, yhteistyössä ohjelman kanssa)
  • Kahvilan ohjelma yhteistyössä ohjelmaorganisaation kanssa
 • Yhteistyötä paljon kahvilapäällikön, hankinnan ja ohjelman kanssa.
 • Lisätietoja: risto.ilomaki@partio.fi ja milka.hanninen@partio.fi

Toimistopäällikkö 2 hlö

 • Leiritoimisto toimii kiinteässä yhteistyössä leiritoimikunnan, leiriläisten ja savujen kanssa. Vilskettä ja vipinää riittää, ja tätä palettia pyörittämään haetaan kahta päällikköä.
 • Toimistopäälliköt vastaavat leiritoimiston pyörittämisestä leirin aikana ja toimiston toimintojen suunnittelemisesta yhdessä muiden osa-alueiden kanssa ennen leiriä. Päälliköillä on suuri valta ja vastuu toimiston toteutuksesta: pääset tekemään siitä juuri sellaisen kuin haluat!
 • Toimistopäällikkönä
  • Toteutat pestiä joko parijohtajuutena tai omaa leiviskääsi, mikäli toimistopotti jaetaan kahtia
  • Suunnittelet toimiston yleisjärjestelyt ja rajapinnat muiden osa-alueiden kanssa
  • Pestaat toimiston henkilökunnan ja koulutat heidät
  • Toimit toimiston isäntänä tahi emäntänä leirin ajan
 • Lisätietoja: mikko.laakkonen@partio.fi

Pestipäällikkö 2 hlö

 • Väiskillä kokeillaan aivan uutta pestijärjestelmää, jolla keksitään kasvattavaa, mielekästä ja leiriä hyödyttävää tekemistä tarpojille ja heitä vanhemmille huolehtien riittävästä vapaa-ajasta ja kuormituksen tasaisesta jakautumisesta. Tavoite on, ettei kukaan jäisi päiväksi ilman tekemistä, vaikka ehkä niin haluaisikin!
 • Pestipäälliköt suunnittelevat pestijärjestelmän yhdessä HR- ja turvallisuusjohtajan eli Mikon kanssa. Pesti on varsinainen visiointimahdollisuus – parhaimmillaan tuote parantaa tarpoja- ja samoajaikäisten leirikokemusta vielä kaukana tulevaisuudessakin.
 • Pestipäällikkönä
  • Osallistut ennen leiriä järjestelmän suunnitteluun ja testaamiseen HR-johtajan johdolla
  • Pestaat suunnittelun edetessä tarvittavan henkilökunnan pestijärjestelmän jalkauttamiseksi alaleireihin
  • Pääset hyödyntämään nuoren visionäärisi taitoja
 • Lisätietoja: mikko.laakkonen@partio.fi

Turvapäällikkö

 • Leiri ilman turvaa on kuin… No, eihän se olisi mahdollista. Väiskin turvan erityispiirre on turvallisuus pilke silmäkulmassa niin, että leirikokemusta rajoitetaan mahdollisimman vähän. Turvallisuus ja asiakaskokemus edellä mennään.
 • Turvan päällikköpesti on johtamistehtävä, joka haastaa turvaorientoituneen tekijänsä miettimään asiaa myös leiriläisen näkökulmasta. Kulunvalvonnan ym. oikea mitoittaminen on erityisen tärkeää.
 • Turvan päällikkönä
  • Suunnittelet leirin turvallisuuden yleisjärjestelyt
  • Johdat turvaorganisaatiota leirin aikana
  • Vastaat, että leiri on turvallinen yötä päivää
  • Pestaat tarvittavan henkilöstön tehtäviä täyttämään
 • Lisätietoja: mikko.laakkonen@partio.fi

Lääkintäpäällikkö

 • Jos ei ole koskaan sattunut mitään, ei todennäköisesti ole ikinä tehnyt mitään. Väiskeillä tehdään reippaasti ja välillä tulee haavereita. Pienemmät toimenpiteet pyritään hoitamaan leirissä, ja leiriläisten haastaviinkin lääkitystarpeisiin on pystyttävä vastaamaan. Vakavammissa tapauksissa leiri tukeutuu lähialueen terveyskeskukseen
 • Lääkinnän päällikkö on mieluiten alan nykyinen tai tuleva ammattihenkilö. Päälliköltä on aiheellista löytyä jo pestausvaiheessa näkemys Väiskin kokoisen leirin lääkinnän järjestämisestä.
 • Lääkinnän päällikkönä
  • Suunnittelet leirisairaalan/-terveysteltan toiminnot
  • Rajaat mitä hoidetaan leirissä ja missä käännytään terveysaseman puoleen
  • Johdat leirin aikana leirisairaalan toimintoja
  • Tuet savuja haastavampien lääkityksien hoitamisessa
  • Pestaat lääkintään asiantuntevan ja aikaansaavan joukon
  • Perustat sopivasti mitoitetun leirisairaalan yhdessä henkilökuntasi kanssa
 • Lisätietoja: mikko.laakkonen@partio.fi

Vesipäällikkö

 • Vesipäällikkö vastaa talousveden järjestämisestä leirille sekä harmaavesien käsittelystä.
 • Vastuualueet
  • Vesijohtoverkoston suunnittelu sekä rakennuksesta, ylläpidosta ja purkamisesta vastaaminen. Lämpimän veden toimituksesta vastaaminen sitä tarvitseviin kohteisiin.
  • Juoma- ja talousveden jakelusta vastaaminen myös leirialueen ulkopuolisiin aktiviteetteihin
  • Vesipäällikkö vastaa harmaavesien asianmukaisesta käsittelystä ja siihen tarvittavan infran suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta sekä purusta.
  • Vesipäällikkö pestaa itselleen vesitiimin ja osallistuu osa-alueensa hankintojen suunnitteluun
  • Harmaavesien käsittelyn osalta vesipäällikkö vastaa viranomaismääräysten noudattamisesta
 • Vesipäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä Uudenmaan piirileiri Valkaman vesipäällikön kanssa
 • Lisätietoja: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi

Sähkö- ja ICT-päällikkö

 • Sähköpäällikkö vastaa leirin sähköverkon toteutuksesta sekä ICT-ratkaisuista
 • Vastuualueet
  • Leirin sähköverkon suunnittelu sekä verkon rakennuksesta, ylläpidosta ja purusta vastaaminen
  • Leirin sähköturvallisuudesta vastaaminen
  • ICT-toteutusten (internet) suunnittelu ja rakennuksesta, ylläpidosta sekä purkamisesta vastaaminen
  • Sähköpäällikkö pestaa itselleen sähkötiimin ja osallistuu oman osa-alueensa hankintojen suunnitteluun
 • Sähköpäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä Uudenmaan piirileiri Valkaman sähköpäällikön kanssa
 • Lisätietoja: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi

Hygienia-/jätehuoltopäällikkö

 • Hygieniapäällikkö vastaa leirin jätehuollosta sekä wc- ja peseytymisratkaisuista.
 • Vastuualueet
  • Jätehuollosta ja kierrätyksestä vastaaminen
  • Leirin wc-huollon suunnittelu ja johtaminen
  • Suihkujen, saunojen ja käsienpesupisteiden suunnittelu ja toteutus
  • Tiskausjärjestelyiden suunnittelu ja toteutus
  • Hygieniapäällikkö pestaa itselleen tarvittavan hygieniatiimin. Yhteistyötä tehdään erityisesti vesitiimin kanssa harmaaveden käsittelyyn liittyen.
 • Hygieniapäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan piirileiri Valkaman hygienia- ja jätehuoltopäälliköiden kanssa.
 • Lisätietoja: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi

Vierailupäiväpäällikkö

 • Väiskillä järjestetään vierailupäivä. Vierailupäivässä yhdistyy kaikki leirin osa-alueet, ja vierailupäiväpäällikkö on henkilö, joka pitää kaikki langat käsissään ja organisoi onnistuneen päivän.
 • Ensisijaiset vastuut
  • Vierailupäivän kulun suunnittelu
  • Toteutus yhteistyössä muiden osa-alueiden kanssa (logistiikka, muonitus, henkilölogistiikka, yhteisohjelmat, ohjelmablokit, alaleirit, viestintä etc.)
 • Lisätietoja: iida.rantanen@partio.fi ja kasperi.tulkki@partio.fi

Johtajaohjelmapäällikkö

 • Leirin tekijöiden, samoajien, vaeltajien ja aikuisten, pestien ulkopuolisen ajan koulutus- ja vapaa-ajanohjelma.
 • Yhteistyö johtajakahvilapäällikön kanssa. Johtajakahvilapäällikkö järjestää leirille kahvilan ja myynnin, mutta johtajaohjelma tuottaa ohjelmasisältöä. (Kts. Johtajakahvilapäällikön pestikuvaus)
 • Ensisijaiset vastuut:
  • Ohjelman suunnittelu ja toteutus
  • Johtajakahvilan ohjelma
  • Tekijöiden viihtyvyyden ja vireyden takaaminen leirillä
 • Lisätietoja: iida.rantanen@partio.fi ja kasperi.tulkki@partio.fi

Kaavamestari

 • Sytytkö suunnittelusta? Sovitteletko monimutkaisenkin palapelin palat yhteen helposti? Väiski 2020 ja Valkama 2020 hakevat yhteistä kaavamestaria, joten tilaisuutesi on tullut!
 • Kaavamestarina vastaat Väiskin ja Valkaman leirialueen kaavoituksesta, yhteistyössä kummankin leirin organisaation kanssa. Leirit järjestetään kesällä 2020 samalla leirialueella Hangon Syndalenissa peräkkäin.
 • Leireillä pyritään hyödyntämään samaa infraa mahdollisimman pitkälle ja toivomme myös kaavoituksen suhteen synergiaa leirien välillä. Tavoitteenamme on toimia edelläkävijänä suurleirien välisessä yhteistyössä ja kehittää toimivia käytäntöjä suurleiriyhteistyölle myös tulevaisuudessa.
 • Pesti vaatii hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä kokemusta kaavoituksesta/aluesuunnittelusta suurleireiltä, muista yleisötapahtumista tai siviilityön kautta. Toivomme, että olet ratkaisukeskeinen tiimipelaaja, jolle hyvä leirikokemus on sydämen asia. Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta partiosta.
 • Lisätietoja: henry.konnos@partio.fi ja henri.sertti@partio.fi (Väiski) sekä tero.lahin@uusimaa.partio.fi ja kasperi.pirttikoski@uusimaa.partio.fi (Valkama)

 

Kaikkiin pesteihin voit hakea täällä.