Avoimet päällikköpestit

Tällä sivulla on listattu kaikki Väiskin avoimet päällikköpestit.

Mitä päällikköpesti Väiskillä tarkoittaa?

Jokaisen päällikön vastuisiin sisältyy:

 • Vastata oman osa-alueen mukaisista vastuista (eritelty täällä)
 • Osallistua leirin päällikkökokouksiin, muihin kokouksiin ja seminaareihin. Päällikkökokouksia järjestetään kerran kuussa, viikonloppuseminaareja 1 syksyllä ja 1 keväällä, lisäksi 1-2 päiväseminaaria projektin aikana. (Päällikkökokoukset sisältävät myös oman osa-alueen sisäiset kokoukset, eli niitä ei ole säännööllisesti erikseen.)
 • Suurin osa päällikköpesteistä on esimiestehtäviä, ja päälliköiden tulee huolehtia omien alaisten riittävästä pestaamisesta ja laadukkaasta henkilöjohtamisesta
 • Päälliköiden tulee sitoutua leirin tavoitteisiin ja yhdessä sovittuihin toimintatapoihin sekä toimia niiden mukaan. (Leirin tavoitteet julkaistaan näillä sivuilla viimeistään 26.4.2019.)
 • Vastata oman osa-alueen suunnitelmista, budjetoinnista sekä taloudenseurannasta.
 • Lähtökohtaisesti kaikki pestit alkavat elokuussa 2019, ellei pestikuvauksessa toisin ole mainittu. Pestaus saattaa siis tapahtua jo keväällä, mutta varsinainen tekeminen alkaa vasta kesän jälkeen.

Vastuiden lisäksi päälliköillä on myös oikeuksia. Tässä leiritoimikunnan lupaukset jokaiselle päällikköpestiin lähtevälle:

 • Jokainen päällikkö pestataan laadukkaasti. Heitä johdetaan innostavasti ja asiallisesti.
 • Jokainen päällikkö pääsee vaikuttamaan leirin suuriin linjoihin päällikkökokouksissa. Samalla he saavat ajankohtaista tietoa projektin etenemisestä.
 • Väiskillä ei ole turhaa byrokratiaa eikä Yammeria, vaan rentoa tekemisen meininkiä pilke silmäkulmassa.
 • Vapaaehtoistyön lisäksi jokainen päällikkö saa uusia kavereita sekä mahdollisuuden vapaamuotoisempaan hauskanpitoon.
 • Ennen kaikkea: jokainen päällikkö pääsee mahdollistamaan kesän 2020 parhaan leirin 2200 iloiselle partiolaiselle.

Yleistä kaikista pesteistä

 • Lähtökohtaisesti jokaiseen pestiin haetaan yhtä, ellei toisin ole mainittu. Jokaiseen pestiin voi kuitenkin hakea myös parina.
 • Pestikuvaukset eivät ole lukkoon lyötyjä – jos tehtävässä mietityttää jokin, ota yhteyttä ja kysy rohkeasti! Jokaista pestiä voidaan jossain määrin muotoilla pestattavan mukaan.
 • Kaikkiin pesteihin voit hakea täällä.

Kaikki avoimet päällikköpestit

Hygienia-/jätehuoltopäällikkö

 • Hygieniapäällikkö vastaa leirin jätehuollosta sekä wc- ja peseytymisratkaisuista.
 • Vastuualueet
  • Jätehuollosta ja kierrätyksestä vastaaminen
  • Leirin wc-huollon suunnittelu ja johtaminen
  • Suihkujen, saunojen ja käsienpesupisteiden suunnittelu ja toteutus
  • Tiskausjärjestelyiden suunnittelu ja toteutus
  • Hygieniapäällikkö pestaa itselleen tarvittavan hygieniatiimin. Yhteistyötä tehdään erityisesti vesitiimin kanssa harmaaveden käsittelyyn liittyen.
 • Hygieniapäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan piirileiri Valkaman hygienia- ja jätehuoltopäälliköiden kanssa.
 • Lisätietoja ja hakemukset: henri.sertti@partio.fi ja henry.konnos@partio.fi