Tietosuojaseloste

Tietoa Väiskin (Espoon Partiotuki ry:n) verkkosivuilla kerättävistä tiedoista ja käytettävistä evästeistä

Verkkosivujen käyttäjäseurannan rekisterinpitäjä on Espoon Partiotuki ry (myöhemmin EPT), Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Yhteyshenkilönä toimii Tarja Vartiainen, ept@partio.fi. Rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta nimittää tietosuojavastaavaa.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään verkkosivujen teknisen toiminnan mahdollistamiseen ja virhetilanteiden ratkaisemiseen. Tietojen kerääminen perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. EPT:llä on sääntöjensä mukaan oikeus harjoittaa julkaisutoimintaa, mukaan lukien verkkosivujen julkaisemista.

Tietojen kerääminen on välttämätöntä verkkosivujen asianmukaisen ylläpidon toteuttamiseksi. Kerättyjä tietoja voi tarkastella Väiskin leirinjohtajat, verkkosivujen ylläpitäjä sekä hänen työryhmänsä ja apulaisensa.

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Kävijän IP-osoite
  • Kävijän väiski.fi-osoitteesta lataamien alasivujen nimet
  • Sivunlatausten ajankohdat
  • Käyttäjän selaimen lähettämät otsaketiedot, jotka yleensä sisältävät muun muassa tiedot käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmän ja selaimen versiosta

Tiedot tallennetaan automaattisesti. Voit kieltäytyä luovuttamasta joitain tietoja muuttamalla käyttämäsi selaimen asetuksia. Kieltäytymisellä ei ole sinulleseuraamuksia.

Käyttäjän henkilöllisyys ei selviä kerätyistä tiedoista suoraan, mutta joissain tilanteissa tiedot saattaisi ehkä olla mahdollista yhdistää tiettyyn henkilöön. Tällainen tilanne voisi syntyä, jos tietojen tarkasteluun oikeutettu henkilö tietäisi, milloin ja/tai mitä Väiski.fi:n sivuja olet selannut, millä selaimella olet selannut niitä tai mitä IP-osoitetta käytät.

Tietoja säilytetään arviolta noin yksi vuosi. Säilytysaika määräytyy sen mukaan,
milloin ylläpito poistaa palvelimen lokitiedostot. Tietoja säilytetään Suomessa.

Tietoja ei suojata verkossa. Käyttäjän yhteys väiski.fi-sivulle on salaamaton. Palvelimella tiedot suojataan salasanalla sekä tiedostojen käyttöoikeuksien hallinnalla.

EPT ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tiedot rekisteristä. Lisäksi sinulla on oikeusvaatia itseäsi koskevien tietojen poistoa rekisteristä tai tietojen käsittelyn rajoittamista. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Sinulla on oikeus tehdä tietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle,
tietosuoja@om.fi.

EPT ei hyödynnä automaattista päätöksentekoa tai profilointia tämän rekisterin osalta.